Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


21/3/18

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/03/2018Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    21/03/2018
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,08 0,17
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,42 0,48 0,66
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,41 0,48 0,59
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,09 0,16
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,07 0,07 0,07
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,55 0,70 0,80
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,32 1,45 1,46
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,61 0,61 0,61
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65 0,75 0,82
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,63 0,63 0,63
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,70 0,72 0,75
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,46 0,50 0,58
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,40 1,41 1,42
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,80 1,80 1,80
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 1,23 1,23 1,23
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,40 0,58 0,67
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,06 0,11 0,16
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,01 2,27 2,34
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,20 0,31 0,39
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,71 0,71 0,72
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,15 0,32 0,42
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,59 1,59 1,59
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,44 1,66 1,70
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΥΔΡΟΠ 1,44 1,44 1,44
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 1,16 1,16 1,16
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,87 0,88 0,93
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΥΔΡΟΠ 0,74 0,74 0,74

20/3/18

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/03/2018Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    20/03/2018
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,09 0,11
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,50 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,43 0,49 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α 0,36 0,36 0,36
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,08 0,08 0,08
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,58 0,58 0,58
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,35 1,46 1,56
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,61 0,66 0,72
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,56 0,70 0,75
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,63 0,68 0,78
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,77 0,79 0,80
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,41 0,46 0,48
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,35 1,36 1,38
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY ΥΔΡΟΠ 1,08 1,08 1,08
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,45 0,58 0,75
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,10 0,10
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,31 2,37 2,41
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,78 0,78 0,78
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,13 0,32 0,45
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,40 1,56 1,65
ΦΛΑΣΚΑ Β 1,06 1,06 1,12
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 1,70 1,70 1,70
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Β 1,10 1,10 1,10
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,42 1,66 1,75
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,88 0,88 0,88
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,65 0,79 0,85

19/3/18

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/3/2018Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    19/03/2018
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,13
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,45 0,52 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,42 0,56 0,72
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α 0,42 0,42 0,42
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,08 0,08 0,09
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,75 0,83 0,84
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,27 1,31 1,33
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,52 0,52 0,52
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,67 0,68 0,69
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,47 0,51 0,52
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,08 1,15 1,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,73 0,79 0,82
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,82 0,83 0,85
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,45 0,56 0,63
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,80 1,80 1,80
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 0,93 0,93 0,93
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,51 0,63 0,76
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,13 0,15
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,11 2,22 2,31
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,22 0,23 0,24
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,71 0,74 0,78
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,16 0,38 0,47
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,57 1,64 1,75
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,73 0,82 0,86
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 1,68 1,68 1,68
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Β 0,64 0,64 0,64
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,38 1,40 1,47
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,65 0,75 0,85

17/3/18

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/03/2018Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    17/03/2018
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,06 0,07 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,20 0,41 0,52
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,45 0,45 0,45
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,53 0,71 0,85
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,13 0,14 0,14
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α 0,47 0,47 0,47
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,09 0,10 0,11
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,13 1,13 1,15
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,45 0,45 0,45
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,57 0,62 0,70
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,77 0,77 0,77
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,58 0,58 0,58
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,56 0,56 0,56
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,57 1,57 1,57
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,75 1,75 1,75
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,95 0,95 0,95
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,55 0,70 0,83
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,14 0,17
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,03 2,13 2,20
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,78 0,78 0,78
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,13 0,42 0,47
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,60 1,61 1,62
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,88 0,88 0,88
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,26 1,37 1,42
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,73 0,75 0,77