Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


15/12/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15/12/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    15/12/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,52 0,52 0,52
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,72 0,87 0,94
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,78 1,02 1,14
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,09 0,09 0,09
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,77 0,80 0,82
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,12 0,12 0,12
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,12 0,13 0,15
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,25 1,25 1,26
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,20 1,22 1,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,63 0,63 0,63
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,57 0,57 0,58
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,73 0,92 0,99
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,56 0,59 0,62
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,89 0,89 0,91
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,20 0,25 0,36

14/12/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/12/2017
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    14/12/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,43 0,43 0,43
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,73 0,74 0,74
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,60 0,60 0,60
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,78 0,78 0,78
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,10 0,11 0,11
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,01 1,02 1,02
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,19 1,19 1,19
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,07 0,07 0,07
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,76 0,76 0,76
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,12 0,13 0,14
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,25 1,25 1,25
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,53 0,53 0,53
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,40 0,40 0,40
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,11 0,11 0,11

13/12/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13/12/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    13/12/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,28 0,36
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50 0,62 0,66
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,40 0,51 0,78
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,14 0,17 0,17
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,08 0,08 0,09
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,73 0,79 0,83
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,10 0,10 0,10
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,08 0,11 0,14
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,16 0,18 0,18
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,72 0,91 0,94
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,27 1,27 1,27
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,16 0,16 0,16
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,41 0,42 0,43
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,42 0,43 0,44
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,24 0,24 0,24
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,10 0,10 0,10
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,64 0,71 0,76
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,17 0,17 0,19
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,48 1,55 1,62
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,42 0,50 0,53
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,27 0,33 0,45
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Β 0,23 0,23 0,23
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,71 0,71 0,73
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΥΔΡΟΠ 0,71 0,71 0,71
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,20 0,20 0,20
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,14 0,28

12/12/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12/12/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    12/12/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,35 0,37 0,37
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,53 0,61 0,65
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,65 0,65 0,65
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,35 0,51 0,62
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,10 0,18 0,20
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,07 0,08 0,08
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 1,19 1,19 1,19
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,77 0,79 0,80
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,82 0,83 0,86
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,02 1,16 1,20
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,16 0,27 0,47
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,94 0,94 0,94
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,40 0,40 0,40
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,18 0,18 0,18
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,18 0,18 0,18
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,55 0,68 0,78
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,12 0,16
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,32 1,32 1,33
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,70 0,70 0,70
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,20 0,43 0,51
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,47 0,48 0,48
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,10 0,14 0,20
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,74 0,74 0,76
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,15 0,25 0,29

11/12/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/12/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    11/12/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,25 0,34 0,37
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,55 0,60 0,62
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,45 0,59 0,67
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,18 0,18 0,18
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,08 0,08 0,08
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,82 0,82 0,82
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,06 0,09 0,11
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,76 0,79 0,82
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,05 1,05 1,05
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,51 0,51 0,51
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,91 0,91 0,91
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,50 0,52 0,55
ΤΟΜΑΤΑ Α 0,67 0,72 0,78
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,22 0,23 0,28
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,41 1,43 1,45
ΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΗ 0,34 0,43 0,46
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,37 0,39 0,41
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,75 0,75 0,76
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,92 0,92 0,92
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,25 0,27 0,30